دکتر مهدی بیکایی

مشاوره روز های یکشنبه از طریق تماس تلفنی

از بین بردن سریع کبودی بعد از عمل بینی

از بین بردن سریع کبودی بعد از عمل بینی
علت ایجاد کبودی بعد از جراحی بینی علت ایجاد این کبودی ها این است که پزشک جراح هنگام عمل جراحی بینی استخوان های بینی را به قصد قلمی کردن بینی از چند جهت شکسته می شود و استخوان ها را در خط وسط به یکدیگر نزدیک می شود. خونی که به واسطه این کار از استخوان ها به هنگام شکسته شدن خارج می شود به زیر پوست می رود و حالت خون مردگی و کبودی ایجاد می کند و نباید موجب نگرانی برای افراد شود.
ادامه مطلب