دکتر مهدی بیکایی

مشاوره روز های یکشنبه از طریق تماس تلفنی

کم خونی در عمل بینی

کم خونی در عمل بینی
 آیا کم خونی در عمل بینی خطرناک می باشد؟ پیش از انجام جراحی زیبایی بینی، متخصص گوش و حلق و بینی برای بیمار درخواست انجام آزمایشات را می کند و یکی از این آزمایشات به منظور تعیین میزان هموگلوبین و کم خونی در افراد است.  در صورتی که میزان هموگلوبین خون بیشتر از 10 باشد انجام جراحی زیبایی بینی برای فرد منعی ندارد.
ادامه مطلب