دکتر مهدی بیکایی

مشاوره روز های یکشنبه از طریق تماس تلفنی

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی
تزریق کورتون بعد از جراحی بینی یا رینوپلاستی ترمیمی به چندین دلیل انجام می شود. رایج ترین کاربرد داروی  کورتیکواستروئید در راستای کاهش ورم بینی، جلوگیری از تشکیل بافت اسکار یا درمان بافت اسکار ایجاد شده بعد از عمل بینی می باش...
ادامه مطلب